Slider

Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt

8 lipca 2019, godz. 9.00-15.00

FRDL MISTiA 

Szanowni Państwo,

przepisy kancelaryjno-archiwalne z uwagi na zmiany w prawodawstwie i potrzeby jednostek organizacyjnych są często zmieniane, w efekcie czego pojawia się konieczność ponownego ustalenia okresu przechowywania dokumentacji, tj. jej kwalifikacji archiwalnej.

Jeśli więc są Państwo archiwistami, koordynatorami czynności kancelaryjnych i mają Państwo potrzebę zgłębienia tematu kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, serdecznie zapraszam na szkolenie

ADRESACI:

pracownicy archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, archiwiści i pracownicy komórek organizacyjnych, koordynatorzy czynności archiwalnych w urzędach

PROGRAM:

  1. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji – pojęcie
  2. Ustalanie kategorii archiwalnej dokumentacji przez komórki organizacyjne
  3. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej dokumentacji z uwagi na zamiany przepisów kancelaryjno-archiwalnych
  4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej a weryfikacja kwalifikacji archiwalnej
  5. Dokumentacja o kategorii archiwalnej BE. Ekspertyza archiwalna dokumentacji. 

KORZYŚCI:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • praktycznego przeprowadzenia weryfikacji kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  • ustalenia okresu przechowywania dokumentacji
  • korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, także w przypadku zmian wprowadzanych do wykazu akt
  • oceny wartości archiwalnej i dowodowej dokumentacji

Możliwość indywidualnych konsultacji w omawianym zakresie

Materiały ze szkolenia.

PROWADZĄCA: 

pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych (specjalizacji archiwalnej).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 24 czerwca 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 1 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba do kontaktu: Jolanta Przejczowska  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów