Slider

MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY 12. EDYCJA – II etap

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY

24 stycznia br. w trakcie spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski uhonorowano laureatów konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Wśród nagrodzonych znalazły się:

1 miejsce – Gmina Zakliczyn

2 miejsce – Gmina Biecz

3 miejsce – Gmina Dobczyce

Wyróżnienia otrzymały Gmina Skawina oraz Miasto Tarnów.

    

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Mamy przy­jem­ność poin­for­mować, że 31 sierpnia br. pod­czas posiedzenia Kapituły konkur­su „Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy” do drugiego eta­pu oce­ny mery­to­rycznej wybranych zostało 5 aplikac­ji konkur­sowych.

Wśród samorządów zak­wal­i­fikowanych do następ­nego eta­pu znalazły się:

  • Gmina Biecz
  • Gmina Dobczyce
  • Gmi­na Miasta Tarnowa
  • Gmi­na Skawina
  • Gmi­na Zakliczyn

Następ­nym etapem konkur­su będą bada­nia tele­fon­iczne prowad­zone wśród orga­ni­za­cji pozarzą­dowych dzi­ała­ją­cych na tere­nie gmin, które znalazły się w gronie final­istów.

Wyni­ki tych badań będą miały decy­du­ją­cy wpływ na wybór trzech tegorocznych lau­re­atów.

 

Przedłużenie naboru wniosków!

? Został przedłużony termin składania wniosków – czekamy na aplikacje konkursowe do 15.07.2019 roku.

? FRDL MISTiA zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy. 
Konkurs wyłoni najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2018 roku.

? Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie w terminie do 15.07.2019 roku, do godz. 16:00 na adres mailowy Sekretariatu Konkursu: mistia@mistia.org.pl aplikacji konkursowej. 

? Regulamin oraz Aplikacja konkursowa dostępne są na stronie www.mistia.org.pl/wektory

 

Już po raz dwunasty FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy.

Konkurs wyłoni najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Intencją organizatora jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych – sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności.

Idea konkursu to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jst a ngo w województwie małopolskim.

Do przedstawienia dobrych praktyk dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi zapraszamy również jednostki organizacyjne JST, czyli np. domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana będzie m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.

Nabór aplikacji potrwa do 15 lipca 2019 roku do godz. 16:00.

 

Dokumenty:

 

Szczegółowych informacji udzielają: Maria Piękoś-Konopnicka, Anatol Władyka

(tel. 12 633 51 54 w. 121, mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl, a.wladyka@mistia.org.pl)

 

Kapituła Konkur­su „Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy”:

Prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska – UJ

Marcin Kiwior – Wójt Gminy Skrzyszów

Mariusz Kusion – Małopolska Sieć NGO

Prof. Janusz Majcherek – Uniwersytet Pedagogiczny

Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Anatol Władyka – FRDL MISTiA, Przewodniczący Kapituły Konkursu

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronat medi­al­ny: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Serwis Samorządowy PAP, ngo.pl.
Piszą o nas – zapraszamy do lektury: http://bit.ly/Newsletter-MWW
Font Resize
Kontrast Tytułów