Slider

MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY — 12. EDYCJA

Już po raz dwunasty FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe

z Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy.

Konkurs wyłoni najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Intencją organizatora jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych – sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności.

Idea konkursu to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jst a ngo w województwie małopolskim.

Do przedstawienia dobrych praktyk dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi zapraszamy również jednostki organizacyjne JST, czyli np. domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana będzie m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.

Nabór aplikacji potrwa do 13 czerwca 2019 roku do godz. 16:00.

 

Dokumenty:

 

Szczegółowych informacji udzielają: Maria Piękoś-Konopnicka, Anatol Władyka

(tel. 12 633 51 54 w. 121, mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl, a.wladyka@mistia.org.pl)

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronat medi­al­ny: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Serwis Samorządowy PAP, ngo.pl.
Piszą o nas – zapraszamy do lektury: http://bit.ly/Newsletter-MWW
Font Resize
Kontrast Tytułów