Slider

Wakacyjne zadania oświatowe jst – awans na stopień nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowiska dyrektora i inne decyzje kadrowe

6 czerwca  2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego zostanie Państwu przekazana uporządkowana wiedza o wybranych zadaniach oświatowych wójta/burmistrza/prezydenta niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

ADRESACI:

pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący zadania oświatowe wójta/burmistrza/prezydenta, starosty, marszałka województwa.

 PROGRAM:

Sesja I –Awans na stopień nauczyciela mianowanego – sprawnie i skutecznie

 1. Procedura awansu zawodowego – terminy, postepowanie w przypadku złożenia wniosku po terminie
 2. Dokumentacja wniosku – zaświadczenia o wszczęciu postepowania, protokół analizy formalnej i informacja dla nauczyciela
 3. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej po zmianach w KN – powołanie, protokół, zaświadczenie
 4. Wydanie decyzji administracyjnej – termin, ewidencja, wzór
 5. Organizacja ślubowania nauczycieli – dokumentacja potwierdzająca przyjęcie ślubowania
 6. Decyzje kadrowe po osiągnięciu stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego

Sesja II – Decyzje kadrowe JST – sprawnie i skutecznie

 1. Konkurs na stanowisko dyrektora – procedura, terminy, skutki prawne
 2. Dokumentacja z postepowania konkursowego w tym unieważnienie postepowania konkursowego
 3. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora po przeprowadzeniu konkursu.
 4. Procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora i odwołania ze stanowiska vicedyrektora dyrektora
 5. Decyzje kadrowe organu prowadzącego wobec nauczycieli – przeniesienie nauczyciela na stanowisko w innej szkole, uzupełnienie etatu w innej szkole
 6. Ocena pracy dyrektora – zadania JST w aktualnym stanie prawnym

KORZYŚCI:

Nabycie umiejętności sprawnego przeprowadzenia awansu zawodowego, zmian kadrowych na stanowisku dyrektorów, vicedyrektorów i wynikających z organizacji roku szkolnego 2019/2020. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium aktualnej wiedzy i wzory dokumentów zapewniających sprawne przeprowadzenie:

 • awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
 • konkursu na stanowisk dyrektora
 • procedury powierzania stanowiska dyrektora w wyniku konkursu
 • procedury opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora i odwołania ze stanowiska vicedyrektora
 • procedury oceny pracy dyrektora w części dotyczącej zadań JST
 • procedur innych decyzji kadrowych organu prowadzącego.

 PROWADZĄCA: 

trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).  Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 23 maja.2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 30 maja.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba do kontaktu::  Jolanta Przejczowska  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów