Slider

V NABÓR KONKURSU GRANTOWEGO

Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiegoDziałanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków trwa od 18.02.2019 r. do 11.03.2019 r. Pełna dokumentacja (m.in. Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu TUTAJ

Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tyś. zł bez wkładu własnego❗

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

  • Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
  • Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  • Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  • Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  • Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Więcej informacji zapraszamy  TUTAJ

Koordynator projektu:  Ewelina Dańko, tel. 12/634 51 54 , e-mail: ewelina.danko@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów