Slider

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

V Europejski Kongres Samorządów

Samorząd – razem dla przyszłości

Kraków, 8 – 9 kwietnia 2019 roku


Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kongresu: http://www.forum-ekonomiczne.pl/v-europejski-kongres-samorzadow/

Font Resize
Kontrast Tytułów