Slider

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

W dniach 9-10 kwietnia odbył się V Europejski Kongres Samorządów – FRDL  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji był partnerem wydarzenia.
Podczas dwóch dni  Kongres zgromadził w Krakowie prawie 2,5 tys. gości z całej Europy. Ponad 100 wydarzeń merytorycznych – prezentacje, warsztaty, panele dyskusyjne podzielone na 10 ścieżek tematycznych. Uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów, był to dobry, wartościowy i inspirujący czas.
 W ramach EKS2019 FRDL MISTiA przeprowadziliśmy warsztat dla sekretarzy i panel dyskusyjny. Działające przy nas Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej liczy już prawie 27 lat.
Temat warsztatów: Skargi – wnioski – petycje w praktyce organów samorządu.
Prowadzący:
Anna Łyżwa – Dyrektor, FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji i ekspert Piotr Strzępek – etatowy członek Samorządowego Kolegium – Odwoławczego w Katowicach.
Poniżej najważniejsze omawiane tematy:
➡️ Konstytucyjne prawo do petycji, skargi i wniosku
➡️ Kwalifikowanie pism według treści
➡️ Komisja rady gminy do spraw skarg, wniosków i petycji
➡️ Przedmiot skargi, wniosku i petycji
➡️ Przyjmowanie skarg i wniosków, terminy w postępowaniu
➡️ Postępowanie skargowe, specyfika postępowania
➡️ Uprawnienia skarżącego
➡️ Postępowanie z pismami anonimowymi
 
 PANEL DYSKUSYJNY:
Temat: 1,2,3 – ile szczebli samorządu jest nam potrzebne?
Moderator:
Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Unia Europejska wyróżnia pięć poziomów podziału terytorialnego, które jednak nie zawsze pokrywają się z jednostkami administracyjnymi danego państwa. Najwyższy poziom – NUTS 1 występuje najczęściej w państwach federalnych i obejmuje np. Länder w Niemczech, natomiast w państwach unitarnych, takich jak Polska czy Francja, rzadko występuje administracyjnie (najwyższym szczeblem samorządu terytorialnego są tam, odpowiednio, województwa i régions, korespondujące z NUTS 2). Poziom NUTS 3 znowu nie istnieje w administracyjnie Polsce, natomiast we Francji odpowiadają mu departements, a w Niemczech Landkreis. Dwa najniższe szczeble to LAU 1 (w Polsce: powiaty, we Francji: cantons, w Niemczech: Ämter). LAU 2 to w Polsce: gminy, we Francji: communes, w Niemczech: Gemeinden. Niezależnie od nomenklatury, samorząd terytorialny jest najczęściej 3-szczeblowy. Jakie są wady i zalety takiego modelu? Na te i wiele innych pytań odpowiadali paneliści. 
Font Resize
Kontrast Tytułów