Slider

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – aspekty praktyczne

7 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Wiele kwestii związanych z realizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego budzi wiele pytań np. przymus bezpośredni, badanie bez zgody, przesłanki umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta, czy leczenie w trybie art. 26 uoz. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które odpowie na Państwa wątpliwości.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy OPS, DPS, PCPR oraz pełnomocnicy ds. uzależnień.

PROGRAM:

 1. Geneza ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Preambuła do ustawy – znaczenie i wykładnia, aspekty praktyczne.
 3. Podmioty realizujące ustawę.
 4. Podstawowe pojęcia ustawowe.
 5. Prewencja i programy wspierające ochronę zdrowia psychicznego.
 6. Ochrona praw pacjenta, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
 7. Podmioty realizujące Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022.
 8. Schorzenia psychiczne brane pod uwagę przy opracowywaniu Programu.
 9. Cele i zadania NPOZP.
 10. Zadania samorządów w świetle wymogów NPOZP.
 11. Badanie, leczenie, rehabilitacja osób z zaburzeniami i psychicznymi.
 12. Orzeczenie i jego rola.
 13. Przymus bezpośredni.
 14. Badanie bez zgody.
 15. Przesłanki umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta.
 16. Przesłanki umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym za zgodą pacjenta.
 17. Leczenie w trybie art. 26 uoz.
 18. Postępowanie przed sądem – właściwość sądu, wniosek i dokumenty, jakie należy dołączyć, postępowanie w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, postępowanie dowodowe.
 19. Umieszczanie w DPS za zgodą i bez zgody.
 20. Warsztaty – praktyczne zastosowanie uoz.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy m.in. na temat kwestii dotyczących postępowania przed sądem..
 • Uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania ustawu o ochronie zdrowia psychicznego. 

PROWADZĄCY: 

Sędzia sądu rodzinnego, autorka książki „Ochrona zdrowia psychicznego”, doświadczony trener.

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  26 lipca 2019  r.  cena promocyjna 390  zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 31 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów