Slider

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – aspekty cywilnoprawne i kontrola

data i miejsce: 10 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów gospodarowania nieruchomościami, planowania, ochrony środowiska, rolnictwa wszyscy zainteresowani tematem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w aspekcie cywilnoprawnym oraz kontrolnym.

prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

program:

 • Żądanie nabycia nieruchomości rolnej.
 • Składanie oświadczeń woli.
 • Wycena nieruchomości.
 • Jednostka jako wierzyciel należności cywilnoprawnej.
 • Wykonywanie prawa pierwokupu.
 • Jednostka działająca na rzecz Skarbu Państwa.
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Jednostka jako organ kontroli.
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli.
 • Nieważność czynności sprzecznych z ustawą.
 • Powództwo o stwierdzenie nieważności czynności prawnej.
 • Wniosek od sądu o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez Jednostkę na rzecz SP.
 • Pytania dyskusja.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 27.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 3 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów