Slider

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – aspekty administracyjnoprawne

data i miejsce: 18 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów gospodarowania nieruchomościami, planowania, ochrony środowiska, rolnictwa wszyscy zainteresowani tematem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w aspekcie administracyjnoprawnym.

prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

program:

 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – cel i zakres regulacji.
 • Definicje i pojęcia.
 • Nabywanie nieruchomości rolnych – ograniczone zasady ustawowe.
 • Wyłączenie przepisów ustawy.
 • Decyzja o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości przez osobę niebędącą rolnikiem.
 • Wszczęcie postępowania.
 • Wniosek i ciężar dowodu.
 • Zasady postępowania administracyjnego.
 • Postępowanie dowodowe.
 • Wezwania i zawiadomienia.
 • Doręczanie pism i decyzji.
 • Dyrektor jako organ administracyjny.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 4.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów