Slider

Trzynastka za 2018 r. – zasady wypłaty i rozliczeń

data i miejsce: 19 lutego 2019 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy działów kadrowo-płacowych podmiotów sfery budżetowej odpowiedzialni za rozliczenia z pracownikami.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie zasad naliczania i wypłat dodatkowego rocznego wynagrodzenia typu trzynastka. Prowadząca przedstawi praktyczne aspekty funkcjonowania dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości uczestników związane z omawianym tematem.

prowadzący: doradca podatkowy, prawnik, Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, właścicielka kancelarii podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

program:          

 1.    Aktualne problemy związane z wyliczaniem trzynastek:
 • praca przy projektach unijnych a wyliczanie trzynastek
 • sposoby wyliczania w najbardziej popularnych programach kadrowych (płacowych) – problemy praktyczne, w tym Vulcan, Optivum
 • czy zostanie zlikwidowana trzynastka?
 1. Zasady ustalania wypłat tzw trzynastki:
 • przepisy prawne będące podstawą wypłaty trzynastki – różne akty prawne
 • komu się należy?
 • okres zatrudnienie a nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia
 • terminy wypłat trzynastki
 • zasady wyliczania dodatkowego wynagrodzenia
 • co zaliczamy do podstawy naliczania trzynastki
 • jakie świadczenia pracownicze nie są uwzględniane do wyliczenia trzynastki?
 1. Zasady ustalania wypłat tzw. czternastki i innych premii
 • akty prawne regulujące zasady wypłaty czternastki
 • dla kogo?
 • zasady wyliczania czternastki;
 • podatkowe rozliczenie trzynastki i czternastki – kiedy zaliczamy w koszty podatkowe?
 • przedawnienie prawa do trzynastki i czternastki
 1. Problemy praktyczne związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia:
 • trzynastka a chorobowe
 • zajęcie komornicze trzynastki, czternastki, premii jubileuszowej itd.
 • pracownik zwolniony a dodatkowe wynagrodzenie
 • trzynastka i czternastka a premia roczna i jubileuszowa – zasady naliczania
 • przejście pracownika do innej jednostki (pracodawcy) a trzynastka
 • dwie umowy z tym samym pracodawcą a dodatkowe wynagrodzenie
 1. Orzecznictwo i wyjaśnienia dotyczące dodatkowego wynagrodzenia
 2. Dyskusja z uczestnikami.

 cena: 440  zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 5.02.2019 r. – cena promocyjna  390  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do 12 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów