Slider

Trening zwiększenia efektywności pracy przez umiejętność zarządzania stresem – warsztaty dla pracowników administracji publicznej

10 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

z ośmiu największych krajów europejskich najbardziej zestresowani są polscy pracownicy. Co drugi pracownik deklaruje w badaniach,
że stresu w miejscu pracy doświadcza często lub bardzo często i że znacząco wpływa to na jego wydajność.  Generuje to także ogromne koszty dla pracodawców. Eksperci szacują, że co najmniej 70% dolegliwości i chorób pacjentów, którzy przychodzą na wizytę do lekarza
są  związane z silnym, przewlekłym stresem. Europejskie firmy tracą co roku około 617 mld euro właśnie z powodu absencji chorobowej zatrudnionych. Koszt ten obejmuje m.in. przebywanie pracowników na zwolnieniu, ale także spadek produktywności
i wydatki na opiekę zdrowotną. W 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził badania w Polsce, z których wynika, że liczba dni straconych z powodu stresu w pracy wyniosła w 2013 roku około 77 888,33 tys. dni, a koszty społeczne z tytułu absencji spowodowanej stresem zawodowym w sektorze przedsiębiorstw w Polsce szacuje się na około 9,5 mld złotych rocznie. Pomimo dużej świadomości występowania stresu w miejscu pracy nie podejmuje się praktycznie  żadnych działań w  kierunku jego zmniejszenia lub okiełznania.  W Polsce  to działanie wykonuje się jedynie w 15 % przypadków. W innych krajach europejskich dochodzi się do 30 procent. Zarządzanie stresem staje się jedną z najbardziej pożądanych umiejętności polskich pracowników. W przypadku pracowników administracji publicznej sytuacja wygląda bardzo podobnie.  Stres może determinować zbyt długi okres pracy na jednym stanowisku czy wykonywanie ciągle tych samych obowiązków a to znacząco może wpłynąć na poziom efektywności pracy.

 

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej i pracowników administracji publicznej a także każdej osoby zainteresowanej zakresem merytorycznym szkolenia.

 

PROGRAM:

 • Nakreślenie tła, skali problemu w populacji
 • Co to jest stres i kiedy mamy z nim do czynienia
 • Praktyczne sytuacje w pracy wywołujące stres
 • Jak reagujemy i dlaczego, czyli poznaj samego siebie
 • Skąd się bierze to co przeżywam? Mechanizm, wnioski
 • Jaki wyrażam siebie w różnych sytuacjach?
 • Stres w komunikowaniu się- geneza
 • Mechanizmy potęgujące przeżywanie stresu
 • Schematy myślowe – przeszkody, czy pomoce
 • Dialog „wewnętrzny”. Co pomaga i co utrudnia?
 • Mój styl podejścia do problemu – kwestionariusz, omówienie co z tego wynika

Przepis na lekarstwo i prewencja:

 • Przepracowanie sytuacji trudnej, wizualizacja
 • Praca nad poczuciem własnej wartości
 • Prawda i fałsz w powodach
 • Sposoby pod ręką, oddychanie, wyciszanie, liczenie, 3na 5, itp
 • Trening stopniowego relaksu, ewentualnie trening autogenny ( autogeniczny ) Schultza
 • Praca z ciałem: np. relaksacja progresywna, Jacobsona
 • Przeprogramowanie sytuacyjne, reframing
 • Higiena antystresowa na co dzień
 • Dyskusja podsumowująca

Poza tym:

 • Pokaże , że stres może być też pożądany i dobry i jak z niego korzystać?
 • Nauczy co masz robić a czego nie robić jak już cię „dopadnie”
 • Powie jak mu zapobiegać, żeby pojawiał się jak najrzadziej
 • Pozwoli na praktyczne ćwiczenie umiejętności.
 • Powiąże wyuczone umiejętności ze specyfiką pracy, żeby  zwiększyć efektywność
  i użyteczność prowadzonych zajęć
 • Zrelaksuje w przyjaznej atmosferze

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • nabycie umiejętności praktycznych
 • umiejętność wykorzystania nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym
 • opanowanie  techniki radzenia sobie z napięciem, dyskomfortem i emocjami
 • zrozumienie różnicy pomiędzy przyczyną stresu i skutkiem stresu, co  zwiększa skuteczność jego opanowania
 • mniejsze zmęczenie i szybsza regeneracja
 • wyższa samoocenę
 • zwiększenie poczucie własnej wartości
 • poznanie siebie i umiejętność wykorzystania własnego naturalnego potencjału do przeciwdziałania i zapobiegania sytuacjom  stresowym.
 • umiejętność minimalizowania skutków napięć w pracy
 • wiedza jak gospodarować swoją energią, żeby zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • pokazanie pracownikom, że pracodawca dba o atmosferę w pracy
 • budowanie marki dbania o zdrowie i kształcenie swoich pracowników
 • kolejny benefit dla pracownika wzmacniający jego lojalność wobec firmy
 • polepszenie efektywności pracy z powodu zmniejszonej absencji pracowników
 • zaoszczędzenie pieniędzy na ich leczenie
 • zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego
 • udokumentowanie działań świadczących o zapobieganiu sytuacjom trudnym, czy też konfliktowym mogącym wystąpić w pracy
  a efektem których mogą być nawet sprawy sądowe
 • zmniejszanie wypadkowość w pracy, bo pracownik jest bardziej skupiony na tym co ma robić a nie na problemach
 • polepszenie efektywność pracy z tego samego powodu
 • minimalizowanie skutków napięć w pracy poprzez wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia, których zastosowanie często powoduje dodatkową korzyść w postaci całkowitej neutralizacji  możliwości ich wystąpienia

 

PROWADZĄCY:

Psycholog,  trener, coach, mentor. Specjalizuje się w  motywowaniu siebie czyli automotywacji i innych. Prowadzi szkolenia z zakresu zwiększania personalnej i zespołowej efektywności, zarządzania zmianą i stresem, komunikacji interpersonalnej.

 

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 5.07.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów