+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Sztuka prowadzenia zebrań i profesjonalnych wystąpień publicznych

5 grudnia 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Prowadzenie zebrań, spotkań i wystąpienia publiczne są wpisane w bieżące obowiązki radnych. Istotne jest, by tak mówić, aby być dobrze rozumianym przez słuchaczy i osiągnąć założony cel. Pomoże Państwu w tym udział w szkoleniu podczas którego będą Państwo mieli okazję doskonalić swój wizerunek w charakterze osoby prowadzącej zebrania i inne wystąpienia publiczne.  Prowadząca wskaże, jak prowadzić spotkanie, o jakich zasadach nie zapominać, jak konstruować wypowiedzi i wykorzystywać mowę ciała, aby mówca i słuchacze skutecznie się porozumieli. Serdecznie zapraszamy do udziału!

ADRESACI:

Radni jednostek samorządu terytorialnego.

 PROGRAM:

 1. Cele i funkcje zebrań oraz warunki ich powodzenia.
 2. Planowanie zebrania – rozkład sił, aranżacja przestrzeni, potrzeby uczestników.
 3. Zasady moderacji dobrego zebrania, cechy dobrego prowadzącego.
 4. Trudne sytuacje i interwencje prowadzącego.
 5. Typowe błędy i wpadki prowadzącego zebranie.
 6. Zasady sztuki retorycznej – skuteczna argumentacja, konstrukcja wypowiedzi, błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne.
 7. Przemawianie i występ publiczny – synergia słów i mowy ciała.

KORZYŚCI:

 • pozyskanie wiedzy w zakresie prowadzenia spotkań i umiejętności oddziaływania na zachowania innych
 • poznanie cech dobrego prowadzącego, zasad moderacji zebrania i zasad profesjonalnych wystąpień publicznych
 • poznanie zachowań prowadzącego w trudnych sytuacjach i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów dotyczących omawianego tematu.

 PROWADZĄCA:

psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, w tym także adresowanych do radnych jst.

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 21.11.2018 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 28.11.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. szkoleń: e-mail: szkolenia@mistia.org.pl, tel. 12 623 72 44

Karta zgłoszenia

Font Resize
Kontrast Tytułów