+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez Gminy (TERMIN POTWIERDZONY)

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Problematyka reklam i „reklam wyborczych” w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

12-10-2018 Kraków Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i K.P.A

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Prawo budowlane – wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań przez organy architektoniczno-budowlane

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w praktyce administracji geodezyjnej i wykonawstwie geodezyjnym

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Formy prowadzenia inwestycji budowlanej

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy

An events map

ical Google outlook
65, Szlak, Kleparz, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-153, Polska

Zapraszam na spotkanie Forum 25 września br.

65, Szlak, Kleparz, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-153, Polska

Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego