+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Podstawową formą działalności FRDL MISTiA są usługi szkoleniowe adresowane do administracji samorządowej, dlatego przygotowując comiesięczne oferty szkoleń otwartych dokładamy wszelkich starań, by proponowana tematyka była stale aktualizowana i poszerzana o tematy najbardziej w danej chwili ważne, by odpowiadała na bieżące potrzeby samorządów, a także sugestie i potrzeby uczestników naszych szkoleń wskazywane w bezpośrednich rozmowach bądź ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po szkoleniach.

od do
ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (Rekrutacja zakończona)

ical Google outlook
7, Świętego Filipa, Kleparz, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-150, Polska

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań (Termin potwierdzony)

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez Gminy (TERMIN POTWIERDZONY)

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym.

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Ocena pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły i placówki oświatowej po 1 września 2018 roku

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Inwestor zagraniczny w gminie – wyzwania dla samorządu.

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w 2018 roku

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

01-10-2018 Kraków Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości w opłatach podatków lokalnych nieżyjącego podatnika (wzory dokumentów)

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Narzędzia pracy menadżera samorządowego

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Wybory Samorządowe w 2018 roku

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Ostatnia sesja rady w kadencji 2014-2018 – zadania organu stanowiącego i wykonawczego

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Rozliczanie projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Jak budować wizerunek i relacje na Facebooku? – narzędzia i możliwości

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Podatek VAT czy PCC – jak opodatkować obrót nieruchomościami po wyroku TSUE? Regulacje krajowe czy unijne, które stosować i w jakich przypadkach?

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

KURS: Inspektor ochrony danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury - praktyczne wykonywanie zadań wraz ze wzorami dokumentów

ical Google outlook
31, Floriańska, Stare Miasto, Kraków, województwo małopolskie, 31-019, Polska

Problematyka reklam i „reklam wyborczych” w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym

Obszary szkoleń

Finanse, rachunkowość, podatki

Kadry, prawo pracy, płace

KPA, prawo administracyjne, organizacja urzędu, archiwa

Ochrona danych osobowych, RODO

Kultura, sport, NGO, promocja

Nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna

USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Działalność gospodarcza, alkohole

Pomoc społeczna, zdrowie

Komunikacja, transport, drogi

Radni, biuro rady

Zamówienia publiczne

Fundusze europejskie

Rozwój osobisty

Pozostałe