Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji

Szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

TERMIN SZKOLENIA: 24 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

Przede wszystkim nowych pracowników realizujących zadania archiwisty lub instytucji dopiero organizujących własne archiwum lub składnicę akt, zwłaszcza samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, straży miejskich i gminnych, SP ZOZ-ów, itp.

OPIS ZAJĘĆ:

 1. Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt.
 2. Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum.
 4. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.
 5. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
 6. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych.

PROGRAM:

 1. Kilka słów o różnicy między archiwum zakładowym i składnicą akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej.
 2. Zakres Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej – konsekwencje dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.
 3. Nadzór nad dokumentacją i prawo do przeprowadzania kontroli prowadzenia dokumentacji przez archiwa państwowe.
 4. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie okresów przechowywania segregatorów z aktami.
 5. Zasady oznaczania dokumentacji i opisywanie teczek rzeczowych.
 6. Rodzaje dokumentacji współczesnej i różnice w jej prowadzeniu i przechowywaniu.
 7. Cele i zadania archiwum/składnicy.
 8. Prawa i obowiązki personelu archiwum.
 9. Proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji.
 10. Wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenie dokumentacji.
 11. Gromadzenie i układ dokumentacji w magazynach archiwalnych.
 12. Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji.
 13. Udostępnianie materiałów przez archiwistę. Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.
 14. Brakowanie akt.
 15. Rola i zadania archiwum/składnicy w zakresie profilaktyki i konserwacji akt

PROWADZĄCA: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

CENA: 240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 31 marca 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów