Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

TERMIN SZKOLENIA:

25 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.30.

CELE SZKOLENIA:

Poznanie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego. Przedstawienie dokumentów, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego. Zapoznanie z obowiązkami w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy Prawo Budowlane. Wskazanie metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartości protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego. Przedstawienie zasad rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów. Omówienie zasad wypełniania książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem: rożnych sytuacji nietypowych i nieprzewidzianych w książce, elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością, informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego.

ZAJĘCIA SKIEROWANE SĄ DO:

Właścicieli nieruchomości, zarządców, zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych.

PROGRAM:

1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
a. ustawa prawo budowlane;
b. obowiązki właściciela i zarządcy;
c. sankcje karne.
2. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
a. rodzaje i terminy wykonywania kontroli: rocznych i pięcioletnich, pozostałych;
b. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
3. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
a. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych;
b. zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej;
c. struktura i zawartość protokołu z kontroli.
4. Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
a. podstawa prawna;
b. cel prowadzenia książki obiektu budowlanego;
c. omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
• wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji;
• wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli;
• gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB;
• jak dokumentować dokumentację techniczną;
• zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych;
• dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi;
• dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 PROWADZĄCY: licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i zajęciach związanych z rynkiem nieruchomości.

CENA:

239 zł. netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 20 maja 2020 r. UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

  • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
  • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
  • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
  • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
  • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos, a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
  • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
  • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
  • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Font Resize
Kontrast Tytułów