Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne

Zapisz się

TERMIN SZKOLENIA:

21 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

Kadry kierowniczej administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarzy, administratorów BIP-ów i serwisów informacyjnych podmiotów publicznych, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CELE I KORZYŚCI ZAJĘĆ:

zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów: ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W trakcie zajęć prowadząca omówi minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wskaże obowiązki dotyczące:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • publikowania wsposób dostępny cyfrowo informacji publikowanych również na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej niespełniającej wymagań dostępności cyfrowej,
 • zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej.

PROGRAM:

I. Podstawy prawne:

 1. USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. USTAWA z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

II.    Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Podmioty obowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny.
 3. Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Dostęp alternatywny.
 5. Koordynacja zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 6. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 7. Koordynator do spraw dostępności. Rada Dostępności
 8. Certyfikacja dostępności.
 9. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 10. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 11. Termin zapewnienia dostępności.
 12. Skarga na brak dostępności.
 13. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 14. Fundusz Dostępności.
 15. Wejście w życie przepisów a zmiany w przepisach prawa:
 • w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • w ustawie z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
 • w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 • w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

III.      Ustawa z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 1. Zakres regulacji. Podmioty publiczne objęte regulacją.
 2. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe spod regulacji.
 3. Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 4. Obowiązek publikowania w sposób dostępny cyfrowo informacji publikowanych również na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej niespełniającej wymagań dostępności cyfrowej.
 5. Obowiązek zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej.
 6. Strony, elementy i funkcje stron internetowych lub aplikacji mobilnych objęte obowiązkiem zapewnienia ich dostępności cyfrowej.
 7. Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz gminnych osób prawnych.
 8. Deklaracja dostępności.
 9. Terminy przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności.
 10. Wykaz podmiotów publicznych, wykaz adresów stron internetowych podmiotów publicznych oraz wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 11. Strony internetowe i aplikacje mobilne podlegające monitorowaniu zapewnienia dostępności cyfrowej.
 12. Udostępnianie informacji o wynikach monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 13. Sprawozdanie z wyników monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 14. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.
 15. Kara pieniężna.

IV. Pytania i odpowiedzi.

PROWADZĄCA: 

Radca prawny, specjalistka z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, i mobbingu. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Stale współpracuje z FRDL.

CENA:

229 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 15 kwietnia 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.
Font Resize
Kontrast Tytułów