Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. Pakiet antykryzysowy.

TERMIN SZKOLENIA: 2 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

pracodawców, kadry kierowniczej, administracji publicznej, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych, pracowników działów kadr, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

OPIS ZAJĘĆ:

 • przekazanie informacji pracodawcom w zakresie przepisów mogących mieć zastosowanie w zakładach pracy w stosunku do pracowników i ich rodzin w okresie zagrożenia epidemicznego
 • wskazanie pracodawcom jak sprawnie można zorganizować pracę
 • omówienie zagadnień takich jak czas pracy, kierowanie na badania lekarskie, wynagradzanie pracownika, urlopy w czasie epidemii
 • przekazanie informacji dotyczących wykonywania pracy zdalnej. Wskazanie w jakiej formie ma być realizowana i na jakich zasadach organizowana
 • omówienie problematyki wynoszenia dokumentów z miejsca pracy i wskazanie zagrożeń z tym związanych
 • Przedstawienie założeń pakietu antykryzysowego.

PROGRAM:

 1. Przepisy prawa obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego
 2. Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
 3. Jak dzisiaj należy organizować pracę? Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie instrukcji dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
 4. Praca zdalna
 • czy pracodawca może obecnie nakazać swoim pracownikom pracę zdalną?
 • praca zdalna a telepraca
 • czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?
 • czy w przypadku zlecenia pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie?
 • w jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną – czy konieczne jest zlecenie na piśmie?
 • jak dokumentuje się pracę zdalną?
 • czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?
 • czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych?
 • co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania, w ocenie pracownika, praca nie może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?
 1. Prawo pracownika powstrzymania się od pracy niebezpiecznej ze względu na zagrożenie ?
 2. Czy pracownik może odmówić pracy, bo boi się koronawirusa ?
 3. Środki ochrony indywidualnej
 4. Czy w związku z zagrożeniem wirusowym pracodawca odpowiada za zapewnienie pracownikom środków dezynfekcyjnych?
 5. Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje zagrożenie wirusem COVID-19?
 6. Prewencyjne sprawdzanie temperatury u pracowników
 7. Czy można przy wejściu do zakładu pracy odpytywać gości w postaci formularza o dane dotyczące korona wirusa?
 8. Czy pracodawca może występować do pracowników z wnioskiem o informację, czy w okresie ostatnich 14 dni przebywali w regionie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i/lub czy mieli kontakt z osobą zakażoną?
 9. Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem?
 10. Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w regionie objętym działaniem korona wirusa?
 11. Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika wracającego z wypoczynku z regionu objętego koronawirusem?
 12. Czy można przy wejściu do zakładu pracy odpytywać gości w postaci formularza o dane dotyczące koronawirusa
 13. Świadczenia dla pracowników w związku z koronawirusem
 14. Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną?
 15. Czy dodatkowe 14 dni opieki z powodu zamknięcia przedszkola z powodu koronawirusa, można wybierać po jednym dniu?
 16. Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w regionie objętym działaniem korona wirusa?
 17. Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika wracającego z wypoczynku z regionu objętego koronawirusem?
 18. Wynoszenie dokumentów z firmy, a zagrożenia z tym związane.
 19. Wyjaśnienia UODO
 20. Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe?
 21. Co w sytuacji, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy (lub jego część)? Czy pracownik ma wtedy prawo do wynagrodzenia?
 22. Skierowania na badania lekarskie (okresowe, wstępne) w okresie zagrożenia epidemicznego
 23. Pakiet antykryzysowy- omówienie

PROWADZĄCA:  – radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, mobbingu itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

CENA: 240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: :szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 30 marca 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos, a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).
Font Resize
Kontrast Tytułów