Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Rachunkowość jednostek budżetowych w 2020 roku

TERMIN SZKOLENIA:  26 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

Głównych księgowych i pracowników działów (wydziałów /referatów) finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

CELE I KORZYŚCI:

Opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych, a także sprawozdawczych rachunkowości typowych jednostek sektora finansów publicznych oraz omówienie wybranych problemów rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych, w tym m.in.: prawidłowa polityka rachunkowości, należności krótko i długoterminowe, podzielna płatność, środki trwałe.

PROGRAM:

 1. Polityka rachunkowości jednostek budżetowych – zakres, uproszczenia.
 2. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dotyczące m.in.: gromadzenia dochodów, zwrotów nadpłat, dokonywania wydatków, zwrotów wydatków, kart płatniczych, obrotu gotówkowego, umarzania należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 3. Uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 4. Omówienie aktualnych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym zasad planowania i ewidencji dochodów i wydatków jednostek budżetowych.
 5. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont zawartych w załączniku nr 3 nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje ujmowane m.in. w sprawozdaniach budżetowych, w tym:
  1. zasady funkcjonowania kont zespołu 1, z uwzględnieniem podzielnej płatności,
  2. zasady funkcjonowania kont zespołu 2, z uwzględnieniem podziału należności na krótko i długoterminowe, na potrzeby sprawozdań finansowych i budżetowych.
 6. Wybrane problemy wyceny i ewidencji środków trwałych, z uwzględnieniem zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych oraz dóbr kultury.
 7. Ewidencja pozabilansowa w jednostkach budżetowych.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

PROWADZĄCA:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.

CENA:

249 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 21 maja 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Font Resize
Kontrast Tytułów