Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury NK w czasie pandemii

TERMIN SZKOLENIA:  7 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

W związku z nasileniem się zachowań przemocy w rodzinie w związku z kwarantanną jak również zmniejszenia czynnika ochrony dzieci, jakim jest szkoła, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zwiększenia zagrożenia życia i zdrowia członków rodzin w związku z przemocą w rodzinie. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną zasady postępowania podczas epidemii koronawirusa w zakresie pomocy zagrożonym osobom szczególnie w sytuacji ograniczonego kontaktowania się z wykorzystaniem metod online.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

członków Zespołów Interdyscyplinarnych, pracowników OPS, MOPS, GOPS, pracowników oświaty, członków Komisji Alkoholowej.

CELE I KORZYŚCI:

Podniesienie wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu krzywdzenia dzieci w sytuacji braku bezpośredniego kontaktu.

Podniesienie wiedzy i umiejętności reagowania i podejmowania działań interwencyjnych w zakresie ochrony dziecka w sytuacji podejrzenia przemocy zgodnie z obowiązującym prawem.

Zdobycie praktycznych wskazówek w sytuacji podejrzewania krzywdzenia dzieci lub zgłoszenia przemocy przez dziecko lub osobę trzecią.

Zmniejszenie ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków służbowych w sytuacji rozpoznania przemocy wobec dziecka.

PROGRAM:

 1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych (z dostosowaniem zadań w czasie pandemii koronawirusa).
 2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów.
 3. Nowe zapisy związane z nowelizacją art 9c ustawy. Stanowisko Ministerstwa.
 4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK.
 5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR.
 6. Jak przygotować się do kontroli. 

PROWADZĄCY: od 1998 roku zaangażowany w pracę na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie edukacji i profilaktyki patologii społecznych; współzałożyciel i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; w latach 2011-2017 członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; pracownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator dyplomowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna szkoła” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

CENA:

240 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 4 maja 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów