Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

TERMIN SZKOLENIA: 31 marca – 1 kwietnia 2020 r., godz. 11.00 – 15.00.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO: osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

CELE:

Z uwagi na nowelizację i wprowadzenie w 2018 r. nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi propozycję zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy.

Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi po zmianach w 2018r. oraz po wejściu w życie przepisów o ochronie danych osobowych uwzględniających unijne rozporządzenie o RODO.

Uczestnictwo w kursie jest doskonałą okazją do omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości.

KORZYŚCI:

 • Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej
  z organizacjami pozarządowymi.
 • Na kursie omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
 • Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak stosować nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 • Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
 • Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań:
 1. Zdrowie publiczne.
 2. PZP a pożytek publiczny.
 3. Uchwała w sprawie wspierania sportu.

PROGRAM:

Dzień 1

 1. Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologicznej.
 2. Pojęcie organizacji pozarządowych – jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.
 3. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.
 4. Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.
 5. Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert.
 6. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
 7. Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.
 8. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:
 • Kiedy ogłaszać konkurs.
 • Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
 • Podmioty uczestniczące w konkursie.
 1. Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.

Dzień 2

 1. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.
 2. Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
 3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
 • Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.
 • Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?
 • Zasady konstruowania budżetu zadania.
 1. Umowa realizacji zadania publicznego:
 • Co oznacza ramowy charakter umowy?
 • Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
 • Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
 • Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
 • Obowiązki informacyjne.
 • Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.
 • Kontrola zadania – umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
 • Zasady i tryb zwrotu dotacji.
 • Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
 • Załączniki do umowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
 • Opis osiągniętych rezultatów,
 • Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
 • Rozliczenie budżetu.
 • Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
 1. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
 2. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
 3. Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.
 4. Odrębne tryby zlecania zadań:
 • Zdrowie publiczne.
 • PZP a pożytek publiczny.
 • Uchwała w sprawie wspierania sportu.

PROWADZĄCY: Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

CENA: 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia (przycisk ZAPISZ SIĘ). UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos, a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

Opiekun szkolenia:

Magdalena Stawiarska, mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów