Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

ZAPISZ SIĘ 

TERMIN SZKOLENIA: 2 kwietnia 2020 r., godz. 11.00 – 15.00.

ADRESACI: pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, sekretarze.

CELE: Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówienie sposobu postepowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

 • Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę?
 • Kto może przeprowadzać kontrole?
 • Jak przeprowadzić kontrolę
  w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
 • Jakie dokumenty można
  kontrolować?
 • Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
 • Kiedy należy zwrócić dotację udzieloną przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 • Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
 • Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

 PROGRAM:

 1. Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologiczne.
 2. Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Czy każde zadanie należy skontrolować?
 4. Formy kontroli – kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
 5. Terminy przeprowadzenia kontroli.
  Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
 6. Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
 7. Dokumenty dotyczące kontroli.
 8. Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?
 9. Kontrola finansowa:
 • Prowadzenie wyodrębnionej księgowości.
 • Opis faktur.
 • Dokumentowanie wydatków.
 1. Protokół i zalecenie pokontrolne.
 2. Kontrola a rozliczenie zadania.
 • Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
 2. Postępowanie o zwrot dotacji.
 3. Przykłady decyzji.
 4. Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.
 5. Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  oraz nowych przepisów wykonawczych.

PROWADZĄCY: Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

CENA: 229 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia (przycisk ZAPISZ SIĘ). UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.

Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów