Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa, w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim oraz specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji

TERMIN SZKOLENIA: 25 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

ADRESACI:

Zajęcia adresowane są do sołtysów, rad sołeckich, radnych, kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST, pilotujących funkcjonowanie funduszu sołeckiego.

CELE I KORZYŚCI:

Celem zajęć jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego w okresie pandemii poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim i możliwości dokonywania zmian we wnioskach.

Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Podczas zajęć omówione zostaną zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.

Program:

 1. Sołtys i sołectwo.
 2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
 3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego i możliwości podejmowania uchwał.
 4. Przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego i możliwości dokonywania zmian przyjętych do realizacji zadań.
 5. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
 6. Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
 7. Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
 8. Ustawowe terminy dot.: Funduszu sołeckiego w świetle specustawy koronawirusowej.
 9. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego – proponowane zmiany.

PROWADZĄCA: 

Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

CENA:

240 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 20 maja 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Font Resize
Kontrast Tytułów