Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Finansowanie zadania związanego z dowozem uczniów do przedszkoli i szkół w sytuacji zawieszenia zajęć dydaktycznych w placówkach

TERMIN SZKOLENIA: 

17 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Osób nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, pracowników centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz innych pracowników samorządowych odpowiedzialnych za organizację dowozu uczniów.

CELE I KORZYŚCI SPOTKANIA:

W sytuacji zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach pojawiły się problemy związane z finansowaniem zadania związanego z dowozem uczniów do szkół i przedszkoli. W większości samorządów gminnych zadanie dowozu uczniów korzystających uprawnienia realizują tzw. podmioty zewnętrzne np. przedsiębiorcy. Podmioty te świadczą usługi na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z gminami. Co do zasady są to umowy zawarte na okres roku szkolnego. Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na pytania związane z finansowaniem tego zadania, co w przypadku przedłużenia okresu realizacji zajęć dydaktycznych po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli, co w przypadku zaistnienia prowadzenia zajęć dydaktycznych w soboty.

UWAGA !

Szkolenie będzie miało formę konsultacyjną dot. zapisów w umowach, dlatego też zaleca się aby każdy uczestnik szkolenia zdalnego posiadał w trakcie szkolenia dostęp do umów zawartych z przewoźnikami na realizację zadania.

PROGRAM:

 1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w polskim systemie edukacyjnym i ich spełnianie.
 2. Uwarunkowania formalno-prawne dowozu uczniów do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
 3. Kształtowanie sieci przedszkoli i szkół w kontekście obowiązku dowozu uczniów.
 4. Organizacja zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
 5. Możliwości gmin w zakresie rozszerzenia realizacji zadania.
 6. Finansowanie i organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych, jeśli taki dowóz zapewniają rodzice.
 7. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.
 8. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z przewoźnikami zewnętrznymi (przedsiębiorcami) na dowóz uczniów do szkół w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 9. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie uczniów do przedszkoli i szkół w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 10. Konsekwencje umów zawartych na świadczenie opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 11. Procedura zmian dokonywanych w umowach dot. świadczenia usług związanych z dowozem lub ich ewentualnego rozwiązywania – studia przypadków.
 12. Przykłady dobrych praktyk.
 13. Dyskusja

PROWADZĄCY:

Prawnik, ekspert w zakresie centrów usług wspólnych, prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji z obszaru funkcjonowania oświaty.

CENA:

240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.
Font Resize
Kontrast Tytułów