Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Finansowanie zadań oświatowych – jak optymalizować wydatki na oświatę?

TERMIN SZKOLENIA:  30 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, skarbników, audytorów wewnętrznych, naczelników wydziałów oświaty, szefów CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorów i głównych księgowych szkół i przedszkoli, przedstawicieli osób prawnych bądź fizycznych innych niż jst, prowadzący szkoły lub przedszkola.

OPIS ZAJĘĆ:

Poznanie zasad dotyczących finansowania zadań oświatowych
w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez samorząd
oraz w stosunku do naliczonej subwencji oświatowej.

 • Omówienie problematyki związanej z otrzymywaniem subwencji o określonej wysokości.
 • Wskazanie zależności pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową.
 • Zwrócenie uwagi na jakie wydatki w szkole otrzymywana jest subwencja oświatowa, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu).
 • Pokazanie w jaki sposób samorząd może skutecznie zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje.

PROGRAM:

 1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego
 2. Zasady podziału subwencji ogólnej
 • standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie
 • metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
 • wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?
 1. Świadoma polityka kadrowa samorządu – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd?
 • wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu
 • jak policzyć dokładnie o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego?
 1. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
 2. Arkusz organizacji a wydatki szkoły i wysokość subwencji oświatowej – zależności
 • na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową?
 • jakie dane wpływają na jej wysokość?
 • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
 1. Omówienie poszczególnych typów oddziałów i dodatkowych środków w subwencji na taki oddział
 • oddział przygotowawczy
 • oddział integracyjny
 • oddział sportowy
 • oddział dwujęzyczny, itd.
 • czy opłaca się utworzyć taki oddział z uwagi na ponoszone koszty?
 1. Godziny ponadwymiarowe
 • korzyści i ograniczenia
 • wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego
 • umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych, jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę
 1. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa?
 • czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły?
 • kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi?
 • przykłady i kalkulator
 1. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
 2. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu
 3. Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli?
 4. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet szkoły i budżet samorządu
 • optymalizacja wydatków
 • jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 1. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej?
 2. Pytania i odpowiedzi.

PROWADZĄCY: 

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

CENA: 245 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 27 kwietnia 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos, a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).
Font Resize
Kontrast Tytułów