Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Działania kadrowe w oświacie w 2020 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem lub pracownikiem samorządowym w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej

TERMIN SZKOLENIA:

16 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących (urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, CUW-ów i ZEAS-ów), realizujących zadania z zakresu prawa pracy w oświacie, pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wykonujących zadnia z obszaru kadrowego.

CELE I KORZYŚCI:

Konsekwencją zaplanowania organizacji kolejnego roku szkolnego w szkole, w przedszkolu i placówce oświatowej są działania podejmowane w zakresie ruchu kadrowego, które dyrektor placówki oświatowej musi wykonać. Prawidłowe stosowanie przepisów warunkuje skuteczność tych działań oraz minimalizuje negatywne skutki, które mogą się pojawić.

Przygotowanie do ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2020/2021, to okres niezwykle intensywny. Prawidłowe przeprowadzenie procesów rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy stanowi niezwykle ważny obszar polityki kadrowej.

Podczas szkolenia w praktyczny i przystępny sposób zostanie przedstawiona aktualna i uporządkowana wiedza pozwalająca na wypełnienie obowiązków w zakresie ruchu kadrowego, w tym m.in.: wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi i pracownikowi niepedagogicznemu, ograniczenia zatrudnienia, uzupełniania pensum w innej szkole.

Prowadzący omówi powiązanie arkusza organizacji szkoły z planem działań kadrowych, właściwe opisywanie statusu nauczyciela w SIO, a także zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej po rozwiązaniu stosunku pracy.

Przedstawione zostanie najważniejsze orzecznictwo związane z tematyką szkolenia, a także sposób kalkulowania konsekwencji finansowych działań kadrowych w placówce oświatowej.

PROGRAM:

 1. Uwarunkowania prawne statusu pracowników jednostek oświatowych.
 2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola a zaplanowanie działań kadrowych na rok szkolny 2020/2021.
 3. Skuteczność działań dyrektora podejmowanych w zakresie prawa pracy.
 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, w tym zatrudnionym na podstawie mianowania.
 5. Rozwiązanie stosunku pracy:
 • rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
 • rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony,
 • rozwiązanie stosunku pracy w razie likwidacji lub reorganizacji szkoły,
 • wypowiedzenie zmieniające dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników samorządowych.
 1. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny.
 2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym. Przeniesienie pracownika samorządowego.
 3. Kryteria wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego (zasady, terminy, uzasadnienie).
 5. Konsultacje z organizacją związkową. Szczególna ochrona stosunku pracy. Ograniczenie zatrudnienia (zasady, terminy, zakres). Przeniesienie służbowe jako alternatywa dla radykalnych rozwiązań kadrowych.
 6. Uzupełnienie pensum w innej szkole.
 7. Uśrednianie wymiaru zatrudnienia.
 8. Ustanie zatrudnienia a prawo do odprawy, odprawy emerytalno-rentowej, ekwiwalentu urlopowego i nagrody jubileuszowej.
 9. Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa. Uprawnienia nauczyciela i pracownika samorządowego. Środki ochrony prawnej przy rozwiązywaniu stosunku pracy.
 10. Czynności kadrowe podejmowane w maju i ich skutek w kolejnym roku szkolnym.
 11. Opis statusu nauczyciela oraz czynności ruchu kadrowego w systemie informacji oświatowej.
 12. Kalkulowanie konsekwencji finansowych związanych działaniami kadrowym w szkole i przedszkolu.
 13. Orzecznictwo sądowe w zakresie roszczeń z obszaru prawa pracy. Studium konkretnych przypadków.
 14. Rozwiązanie stosunku pracy a przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

PROWADZĄCY:

Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Wykładowca uczelni wyższej.

CENA:

240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.plUWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.
Font Resize
Kontrast Tytułów