Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych. Warsztaty dla samorządów

TERMIN SZKOLENIA: 9 czerwca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele jednostek obsługujących (CUW, ZEAS), wszystkie osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, kontrolerzy wewnętrzni.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
 • Zdobyte podczas warsztatów informacje pozwolą na prawidłowe zastosowanie algorytmów zapisanych w ustawie oraz dokonać niezbędnych kalkulacji w obliczaniu kwoty dotacji, jak również jej aktualizacji, której będą dokonywać w czerwcu.
 • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń.
 • Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Prowadzący na Excelu, który zostanie udostępniony Uczestnikom pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
 • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.
 • Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.

Program:

 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
 4. Zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych.
 5. Zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu.
 6. Ustawowe warunki otrzymania dotacji.
 7. Zasady przekazywania dotacji.
 8. Zasady wydatkowania dotacji.
 9. Kontrola wydatkowania dotacji.
 10. Wstrzymanie dotacji.
 11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji.
 12. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych: m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 13. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w obszarze dotacji oświatowych od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.:
 • zmiany w zakresie zasad dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego,
 • zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora i pracowników dotowanej szkoły w odniesieniu do wymiaru etatu.
 1. Dyskusja.

PROWADZĄCY:

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

CENA:

245 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl do 5 czerwca 2020 r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów