+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Szczególne przypadki rejestracji aktów stanu cywilnego, oraz wpisywanie wzmianek na podstawie orzeczeń państw obcych

data i miejsce: 11 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: kierownicy oraz pracownicy urzędów stanu cywilnego, pracownicy urzędów wojewódzkich, radcy prawni.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie wymogów proceduralnych i merytorycznych w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących transkrypcji, umiejętność zastosowania przepisów kpa w procedurze odtworzenia, transkrypcji aktów stanu cywilnego oraz wpisywania wzmianek na podstawie orzeczeń sądów zagranicznych.

prowadzący: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny rejestracji stanu cywilnego, postępowania administracyjnego oraz socjologii pracy. Ekspert Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w zakresie zarządzania urzędami stanu cywilnego, redaktor tematyczny czasopisma „Metryka”, autor badań dotyczących funkcjonowania urzędów stanu cywilnego, członek grupy roboczej do spraw funkcjonowania rejestru stanu cywilnego powołanej przez Ministra Cyfryzacji. Uczestnik posiedzeń zespołów roboczych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Doświadczony trener szkoleniowy, prowadzi szkolenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, postępowania administracyjnego oraz prawa rodzinnego.

 program:              

  • Odtworzenie aktu stanu cywilnego
  • Wpisywanie wzmianek na podstawie orzeczeń sądów państw obcych
  • Określenie stron postępowania
  • Ustalenie zastosowania właściwego prawa (krajowego, międzynarodowego)
  • Etapy procesu realizacji spraw
  • Obowiązujące terminy
  • Opłaty skarbowe
  • Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 27.11.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 4 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów