Slider

STUDIA PODYPLOMOWE INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W imieniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im.Wojciecha Korfantego w Katowicach zapraszamy na drugą edycję studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych (IOD), realizowanych przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta.

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), organy i podmioty publiczne zobowiązane są do wyznaczenia IOD. Jak wykazuje praktyka, osoby pełniące funkcję IOD są bardzo poszukiwane na rynku pracy i mogą liczyć nie tylko na ciekawą, pełną wyzwań pracę, lecz również na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.

Specjalizacja w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD wymaga jednak interdyscyplinarnej, szerokiej wiedzy i umiejętności. Osoba pełniąca funkcję IOD w podmiocie publicznym powinna posiadać nie tylko gruntowną znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO, przepisy krajowe), zasad postępowania administracyjnego, lecz również posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, oceny ryzyka, sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych i innych pochodnych zagadnień.
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Studia uwalniają specyfikę działania IOD w podmiotach publicznych. W ramach studiów szeroko omawiane są zasady ochrony danych osobowych w sektorze publicznym oraz zasady postępowania administracyjnego.

Studia prowadzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, uznaną w 2018 r. przez dziennik Rzeczpospolita za lidera w dziedzinie ochrona danych osobowych, a przez The Lawyer za najlepszą specjalistyczną Kancelarię w Europie. Niewątpliwym atutem studiów jest doskonały zespół wykładowców, zajęcia poprowadzą, m. in.: dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła, r.pr. dr Mirosław Gumularz, r.pr. dr Gabriela Bar, dr Zbigniew Okoń, r.pr. Roman Bieda, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Marlena Więckowska, Robert Pająk.

Specjalnie dla osób współpracujących z FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu
Terytorialnego i Administracji, w tym IOD, informatyków, audytorów, prawników i wszystkich zainteresowanych działających w ramach Forów branżowych powołanych przez FRDL MISTiA Uczelnia oferuje 5 % dodatkowego rabatu.
Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 28 lutego 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 marca 2019 r. Zapisy trwają do 31 marca 2019 r.

Więcej informacji o studiach, program, rabatach oraz warunki uczestnictwa zapraszamy TUTAJ.

Font Resize
Kontrast Tytułów