Slider

Środki trwałe i amortyzacja

data i miejsce: 8 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: główni księgowi, księgowi i pracownicy wydziałów finansowych jst i ich jednostek organizacyjnych zainteresowani tematem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy na temat ewidencji środków trwałych, zasad ich wyceny i klasyfikacji. Poznanie zasad i metod amortyzacji środków trwałych w przepisach podatkowych.

prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych.

program:

 • Pojęcie środków trwałych
 • Polityka rachunkowości a środki trwałe
 • Klasyfikacja środków trwałych
 • Ewidencja środków trwałych
  a) dokumentacja
  b) zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych;
 • Zasady wyceny wartości początkowej środka trwałego
 • Operacje związane ze środkami trwałymi
  a) zakup
  b) sprzedaż
  c) likwidacja
  d) utrata wartości
  e) środki trwałe jako aport
 • Ewidencja środków trwałych w budowie
 • Ewidencja zmian w  środkach trwałych w wyniku modernizacji, rozbudowy, przebudowy
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechania inwestycji
 • Inwentaryzacja środków trwałych
 • Środki trwałe w leasingu
 • Amortyzacja – rodzaje
  a) podstawowe pojęcia i funkcje
  b) metody amortyzacji
 • Amortyzacja w prawie bilansowym
  a) wartość początkowa środka trwałego
  b) wartość środka trwałego w bilansie
  c) zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego
  d) możliwe uproszczenia
 • Amortyzacja środków trwałych w przepisach podatkowych
  a) wartość początkowa
  b) zasady, metody i stawki amortyzacji.
  c) wycena środków trwałych
  d) odpisy jednorazowe
  e) środki trwałe a podatek od towarów i usług
 • Zmiany w przepisach od 2018
 • Podsumowanie, analiza przypadków.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 27.12.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 2 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska; e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów