Slider

Spotkanie w dniu 6 listopada 2018 r.

Kraków, 15 października 2018 r.

 

Zapraszam    na    spotkanie   Forum    Sekretarzy   Samorządów   Polski   Południowej,  które   odbędzie  się  6 listopada 2018 r.,  o godz.  10.00  w sali konferencyjnej SHU „KŁOS” w  Krakowie  przy ul. Szlak 65 (parter).

Temat spotkania:

„Nadzór prawny wojewody  nad działalnością JST”

przedstawi Pani Joanna Żurek-Wójcik –  kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

 

Font Resize
Kontrast Tytułów