Slider

spotkanie w dniu 24 września 2018 r.

Kraków, 18 września 2018 r.

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 24 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

W pierwszej części spotkania odbędzie się Walne Zebranie Członków podczas którego zostanie przyjęty nowy statut Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej.

Tematem drugiej części spotkania będzie:

Funkcje  kontrolne,  nadzorcze  i  szkoleniowe  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  który  przedstawi Pan  Mirosław  Legutko,  Prezes  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Krakowie

 

Z poważaniem,

Wanda Chmielowska

Prezes Zarządu Forum

 

Font Resize
Kontrast Tytułów