+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Spotkanie w dniu 13 września 2018 r.

Kraków, 10 sierpnia 2018 r.

 

Zapraszam na spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  Małopolski,  które  odbędzie  się 13 września 2018 r., w  godz. 10.00-13.00 w  sali seminaryjnej (I piętro), w  siedzibie  FRDL  Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

W pierwszej części spotkania odbędzie się Walne Zebranie Członków Forum, podczas którego zostanie przyjęty nowy statut Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski.

W drugiej części omówiony będzie temat:

Ostatnia sesja rady w kadencji 2014–2018 – zadania organów gminy.

przedstawi: Barbara Arabska – prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych, w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin
Zapraszam na spotkanie Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów  Małopol­s­ki,  które  odbędzie  się 13 wrześ­nia 2018 r