Slider

Spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej – 23 września

Serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 23 września 2019 r. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego – wybrane zagadnienia.

 

Gościem Forum będzie prawnik, członek SKO w Krakowie, od 2008 r. ekspert Serwisu Prawnego Wolters Kluwer Polska z siedzibą w Warszawie, doświadczony trener prowadzący szkolenia z obszaru prawa administracyjnego materialnego oraz procedury, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, konsultant prawny podmiotów publicznych i prywatnych. Od 2010 r. ekspert prawny Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, autor i współautor analiz i dokumentów strategicznych z zakresu mieszkalnictwa opracowywanych dla Gmin i Miast. Autor licznych publikacji z dziedziny prawa administracyjnego materialnego oraz procedury (w tym współautor Komentarza do ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Karty Dużej Rodziny).

 Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów