Slider

Spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej – 25 listopada

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Gościem Forum będzie Pan Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW w Krakowie wraz ze współpracownikami.

Program spotkania:

  • Realizacja programu Senior+,
  • Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
  • Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • Administrowanie systemami dziedzinowymi,
  • Organizacja sprawozdawczości,
  • Zapewnienie właściwego wsparcia dla pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów