Slider

Spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień – 5 lipca

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 5 lipca 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Wtórna wiktymizacja osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 Gościem Forum będzie Gościem Forum będzie prawnik, policjant, pomysłodawca stworzenia punktów interwencji kryzysowej funkcjonujących przy jednostkach policji i zwalczających przestępczość narkotykową oraz pomieszczeń określanych mianem „Niebieskich Pokoi”, które dzisiaj funkcjonują w większości jednostek na terenie całego kraju; współpomysłodawca stworzenia struktur  do zwalczania patologii, demoralizacji i przestępczości nieletnich. Doświadczony wykładowca, konsultant i praktyk.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów