+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień

Szanowni Państwo,

zapraszam na przedświąteczne spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się
7 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro
w Krakowie.

Temat spotkania: Wybrane zmiany prawne istotne dla pełnomocników ds. uzależnień.

Gościem Forum będzie Pani Mariusz Nawrot – prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi UM Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnik sądowy Komisji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów