Slider

Spotkanie Małopolskie Forum Prawników Administracji Publicznej – 28 czerwca 2019 r.

Kraków, 7 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu Forum, które odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 z późn. zm.)

przedstawi radca prawny, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska, Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów