Slider

Spotkanie Małopolskie Forum Kultury – 30 maja 2019 r.

Kraków. 13 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Kultury, które odbędzie  się 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

Praktyczna weryfikacja stosowanych przez jednostki kultury zapisów regulaminów
udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro – w poszukiwaniu dobrych praktyk”

omówi, radca prawny, pełnomocnik w postępowaniach przed KIO, audytor wewnętrzny i audytor systemu ISO, od 15 lat manager zespołów odpowiedzialnych za udzielanie i kontrolę zamówień.

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów