Slider

Spotkanie Małopolskie Forum Kultury – 27 czerwca 2019 r.

Kraków, 4 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Kultury, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury”

omówi, radca prawny, zatrudniony Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej. Autor kilkuset artykułów oraz licznych opinii i ekspertyz z zakresu prawa autorskiego. Autor ponad 20 książek autorstwa, dotyczących zagadnień prawa kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego i gospodarczego. Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz prowadzący liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa autorskiego.

Z poważaniem,

Koordynator Forum Grażyna Koprowska, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów