+ 48 12 6335154    
 mistia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Spotkanie informacyjno-instruktażowe

Szanowni Państwo,

zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa potrzebami i oczekiwaniami, postanowiliśmy zorganizować spotkanie informacyjno-instruktażowe dla wszystkich gmin, które uzyskały od nas granty w ramach projektu e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 sierpnia (środa) w siedzibie FRDL MISTiA w Krakowie (ul. Floriańska 31) w godzinach 10:00-13:00. Zapraszamy koordynatorów bądź osoby odpowiedzialne za projekty grantowe.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 16 sierpnia do końca dnia. W tym samym terminie prosimy o przesłanie ewentualnych pytań, wątpliwości, problemów, jakie się u Państwa zrodziły, abyśmy mogli przygotować odpowiedzi czy rozwiązania i przedstawić je podczas spotkania.

W przypadku gmin, które już rozpoczęły realizację swoich projektów grantowych, zapraszamy również instruktorów, którzy będą prowadzili szkolenia. Na spotkaniu obecny będzie superwizor kadry trenerskiej, który przedstawi dla nich dodatkowe informacje związane bezpośrednio z prowadzeniem szkoleń.

Z poważaniem

Maria Piękoś-Konopnicka

Font Resize
Kontrast Tytułów