Slider

Spotkanie Forum Zdrowia Publicznego – 31 lipca

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do siedziby MISTiA przy ulicy Floriańskiej 31 (I p.), na kolejne spotkanie Forum Zdrowia Publicznego, które odbędzie się 31 lipca 2019 r. (środa) – w godzinach 10.00 – 13.00

Temat spotkania: Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia – opis przedmiotu zamówienia
i pozacenowe kryteria oceny ofert a zasada zachowania uczciwej konkurencji.

Gościem Forum będzie radca prawny, członek SKO w Krakowie, doświadczony wykładowca.

 Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

Font Resize
Kontrast Tytułów