Slider

Spotkanie Forum Urzędników Europejskich – 9 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się 9 kwietnia br. (wtorek) w godz. 10.00-13.00, w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, ul. Floriańska 31, I p.

Temat spotkania: Przekazywanie i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych – wybrane zagadnienia.

Gościem Forum będzie doświadczony trener, były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

 

Koor dynator Forum

 

Font Resize
Kontrast Tytułów