Slider

Spotkanie Forum Urzędników Europejskich – 7 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się 7 lutego 2019 r. (czwartek), w godz. 10.00–13.00 na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Możliwości pozyskiwania przez jst środków będących w dyspozycji WFOŚiGW.

Gośćmi Forum będą:  Kazimierz Koprowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wiceprezes Anna Biederman-Zaręba.

Z uwagi na zainteresowanie tematem będzie to spotkanie wspólne z Forum Ekologicznym Samorządu Terytorialnego.

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów