Slider

Spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski – 9 maja 2019 r.

Kraków, 29 kwietnia 2019 r.

Zapraszam spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  Małopolski,  które  odbędzie  się 9 maja 2019 r., o godz. 10.30 w  sali seminaryjnej (I piętro), w  siedzibie  FRDL  Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

Temat spotkania Forum:

„Fundusz sołecki – dodatkowe źródło dofinansowania zadań własnych gminy z budżetu państwa”

przedstawi Pani Barbara Arabska, prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca.

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum, adres e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów