Slider

Spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski – 11 kwietnia 2019 r.

Kraków, 15 marca 2019 r.

 

Zapraszam spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  Małopolski,  które  odbędzie  się 11 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00 w  sali seminaryjnej (I piętro), w  siedzibie  FRDL  Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

Temat spotkania Forum:

„Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego oraz absolutorium samorządowe za rok 2018″

przedstawi: administratywista, licencjonowany trener ds. wdrażania reform administracji publicznej. Pracownik RIO. Jest autorem wzoru „uchwały budżetowej JST” spopularyzowanego od roku 2002 w JST i w RIO w kraju. Autor szeregu publikacji, w tym piętnastu książkowych. Współautor książek Beck-Info-Biznes: „Finanse Publiczne /…/”,  „Klasyfikacja budżetowa”, „Uchwały i zarządzenia organów samorządu dotyczące sprawa finansowych.

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów