Slider

Spotkanie Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego „Prywatne prawo międzynarodowe”16 października 2019 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie FPUSC , które odbędzie się 16 października 2019 r.(środa) od godziny 10:00 w sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Szlak 65.

Temat spotkania:” Prywatne prawo międzynarodowe”

Prowadzący: Prof.UJ dr hab. Piotr Mostowik, pracownik naukowy UJ Wydziału Prawa i Administracji Katedra Prawa Prywatnego i Międzynarodowego. Kierownik Sekcji Praw Podstawowych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.Członek rady programowej „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”i  zespołu redakcyjnego czasopisma „Metryka”, doświadczony wykładowca.

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów