Slider

Spotkanie Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego 15 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie FPUSC  15 maja br. od godziny 10 w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Funkcjonowanie Systemu Rejestracji Państwowych: rejestracja PESEL RDO, nowe rozwiązania.

Prowadzący: Piotr Gajewski, Z-ca Dyrektora w Ministerstwie Cyfryzacji Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów.

Font Resize
Kontrast Tytułów