Slider

Spotkanie Forum Pełnomocników ds. Uzależnień – 15 listopada

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 15 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przesłanki do leczenia odwykowego i gromadzenie materiałów przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w świetle przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Gościem Forum będzie prawnik, kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi UMK, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnik sądowy Komisji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek – Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów