Slider

Spotkanie Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin

Zapraszam na przedświąteczne spotkanie 18 grudnia br. Tematem spotkania będą „Mediacje szansą na rozstrzygnięcie trudnych spraw z zakresu planowania przestrzennego”. Gościem Forum będzie radca prawny okręgowej Izby radców Prawnych w Krakowie, mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Lider Krajowy Sekcji Mediacji Administracyjnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszam

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów