Slider

SPOTKANIE FORUM EKOLOGICZNEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 12 WRZEŚNIA

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 12 września 2019 r. (czwartek), w godz. 10.00–13.00 na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Aktualne problemy związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem drzew/krzewów oraz naliczaniem administracyjnych kar pieniężnych.

Gościem Forum będzie Pani Jadwiga Kurdziel – Kierownik Zespołu Zieleni Miejskiej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział w Krakowie.

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów